Profesjonalne
lakiery
dla wszystkich

Lakier do drewna Rio Verde oferuje właściwości estetyczne, chemiczne i mechaniczne,
wymagane przez wielki przemysł meblarski
i stolarki budowlanej.
Dzięki łatwemu stosowaniu, lakier do drewna
Rio Verde sprawia, że profesjonalna jakość
jest w zasięgu każdego.

Lakier
do drewna
Rio Verde

Lakier do drewna Renner Italia wypełnia nasze życie kolorem. To jest niezbędne.
Lakier do drewna marki Rio Verde,
w szczególności lakier wodny, nie powstał tylko
do ozdabiania pomieszczeń, w których żyjemy,
lecz także do zachowania czystego powietrza
i do ochrony zdrowia człowieka. Woda jest głównym elementem. Ta sama woda, bez której natura by nie istniała.

Lakiery wodne Rio Verde pozwalają również
na zbliżenie się do natury drewna z szacunkiem
i podziwem, pilnie ją chroniąc i nie zmieniając
jej właściwości.

Lakier do drewna,
klasyfikacja

Lakier do drewna może zostać sklasyfikowany przede wszystkim na podstawie formuły i powierzchni, na którą zostanie naniesiony.

Lakier do drewna,
klasyfikacja na podstawie formuły

 • Lakier do drewna na bazie wody
 • Lakier do drewna na bazie rozpuszczalnika

Lakier do drewna,
klasyfikacja na podstawie powierzchni

 • Lakier do drewna do użytku wewnętrznego (meble, parkiet, podłogi, schody, belki podsufitowe itd.)
 • Lakier do drewna do użytku zewnętrznego (stolarka budowlana, pokrycia, meble ogrodowe)

Wyroby lakierowe są klasyfikowane również przez Ustawodawcę. Przepisy prawa, które regulują tę materię to:

 • EN 971 (Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne)
 • ISO 4617 (Farby i lakiery. Lista terminów równoznacznych)
 • ISO 4618 (Farby i lakiery. Terminy i definicje)

Precyzyjna i wyczerpująca klasyfikacja produktu lakierowego oznacza użycie większej liczby terminów, które określają główne specyfikacje. To właśnie z tego powodu stosowane są różne parametry klasyfikacyjne. Celem jest zagwarantowanie użytkownikowi/konsumentowi dokładnej i szczegółowej nomenklatury. Również dlatego, że użytkownicy/konsumenci
są często bardzo różni i mają konkretne potrzeby, które nieraz się od siebie różnią (np. transakcje handlowe, przestrzeganie całościowych ram prawnych z zakresu środowiskowego, trzymanie się trendów w designie, dostosowanie się do przepisów bezpieczeństwa itd.).

Jedno kryterium klasyfikacji lakierów do drewna może przeważać nad innym w zależności od kontekstu.
Ale jak zostało już to powiedziane wcześniej, istnieją dwa kryteria, które podają główne informacje na temat produktów lakierowych. Na podstawie formuły: lakiery wodne i lakiery rozpuszczalnikowe; na podstawie powierzchni: lakiery do wnętrz
i lakiery zewnętrzne, które są następnie podzielone na lakiery wodne do wnętrz, lakiery rozpuszczalnikowe do wnętrz
oraz lakiery wodne zewnętrzne i lakiery rozpuszczalnikowe zewnętrzne. To kryterium może zostać określone również jako kryterium technologiczne, ponieważ opiera się na bazie/środku, w którym produkt jest rozpuszczony lub rozproszony. Zazwyczaj temu rodzajowi klasyfikacji towarzyszy również specyfikacja: lakier o dużej gęstości lub małej gęstości.
Obraz technologiczny jest uzupełniany przez wskazanie ewentualnej konieczności mieszania większej liczby składników
(np. rozcieńczenie wodą, kataliza, gotowy do użytku itp.) oraz rodzaj suszenia (naturalne, w piecu, UV itp.).

Złożoność
zamknięta w puszcze

Lakier do drewna to bardzo złożony produkt. Często nie odczuwa się złożoności jego receptury. Jest to jednak bardzo skomplikowana chemia.

Dla ułatwienia, wprowadzona do obrotu puszka z lakierem do drewna posiada zawsze kartę techniczną, która zawiera liczne informacje.

Ponadto należy doprecyzować, że klasyfikacja farb:

 • jeśli dokonywana jest na podstawie spoiwa lakierowego, skupia się na tym, co charakteryzuje produkt, tj. kiedy mówi się o mieszankach,
  to skupia się na produkcie, którego jest najwięcej;
 • jeśli dokonywana jest na podstawie, tak zwanych, aspektów aplikacyjnych, skupia się na przyrządzie (lakiery do aplikacji pędzlem, lakiery
  do aplikacji natryskiem, lakiery do aplikacji gąbką, lakiery do aplikacji szmatką), którym lakier jest nakładany na drewno;
 • jeśli dokonywana jest na podstawie wyglądu estetycznego, skupia się na rezultacie wzrokowym i dotykowym (lakier o efekcie wosku, bejca, lakier bezbarwny, lakier żywiczny, lakier pigmentowany, emalia, lakier metalizowany, lakier perłowy, lakier o naturalnym efekcie, lakier fluorescencyjny, lakier opalizujący, lakier matowy, lakier z połyskiem).

Nowa
gama Olejów

Czasami, konkretna informacja i wartość dodatnia lakieru mogą być przydatne w celu określenia cechy, która wyróżnia lub charakteryzuje dany produkt (np. produkt nieżółknący).

ro3000_pl

Lakier do drewna,
rodzaje

Norma europejska EN 971 stara się podać definicję wyrobów lakierowych. To wyrób,
który tworzy stałą powłokę na powierzchni,
na której jest nakładany do celów ochronnych, dekoracyjnych lub szczególnych.

W odniesieniu do lakierów nawierzchniowych
do drewna, nie ma możliwości, aby jedno rozwiązanie zawierało w sobie wszystkie właściwości, które chce się nadać powierzchni. Lakier do drewna jest zatem produktem chemicznym, który «przyczynia się
do powstawania stałej powłoki, nieprzerwanej
lub przerwanej, na powierzchni, na której jest nakładany do celów ochronnych, dekoracyjnych lub szczególnych». Wobec tego możemy pogrupować rodzaje wyrobu lakierowego na trzy rodziny, które następnie mogą zostać podzielone na podkategorie:

 • wyrób niepowłokotwórczy
 • wyroby powłokotwórcze
 • wyroby specjalne

Wyroby niepowłokotwórcze

Lakier do drewna – Bejce

Bejce to barwniki do wnętrz, które zazwyczaj są nakładane jako pierwszy etap obróbki surowego drewna. Bejce mają
za zadanie nadać drewnu pożądany kolor, pozostawiając widoczny rysunek drewna. Są one stosowane głównie do dekoracji jasnego drewna. W takich przypadkach, zresztą najczęściej, koloranty mają wybarwić jasne drewno do drewna ciemnego, które jest bardziej cenione. Czasami ich zadaniem jest ujednolicenie wyglądu drewna, które początkowo ma różne kolory. Bejce składają się z roztworów lub dyspersji środków barwiących, w rozpuszczalnikach lub wodzie. Stężenie barwników,
a w konsekwencji lepkość produktu, jest bardzo niska. W odniesieniu do bazy, w którym barwniki są rozpuszczone
lub rozproszone – woda lub rozpuszczalniki organiczne – należy przeanalizować pewne aspekty.

 • Woda powoduje pęcznienie włókien. Dlatego w bejcach na bazie wody znajduje się spoiwo, które ogranicza absorpcję wody przez drewno.
 • Absorpcja jest zjawiskiem fizycznym, na którym się opiera proces barwienia drewna. Z tego powodu, stosowanie tych produktów jest bardzo proste. W lakiernictwie przemysłowym wykorzystywana jest metoda kąpielowa, szczególnie do kolorantów na bazie wody.
 • Ponowne lakierowanie: Nakładanie kolejnego produktu na zabarwione drewno nie może rozpuścić obecnego barwnika, aby zapobiec defektom.
 • Koloranty na bazie wody są lepsze pod względem ochrony środowiska. W kolorancie, niezależnie od tego czy jest na bazie wody
  czy rozpuszczalnika, baza (część płynna) stanowi około 90% całkowitej wagi produktu.

Lakier do drewna
Produkty czyste

Termin czysty (często używany jako synonim lakieru bezbarwnego) pochodzi od mordère w rozumieniu trzymania blisko, nieruchomo, solidnie. W procesie lakierowania, nazywa się tak przezroczysty środek wiążący barwnik i tkankę.
W procesie powlekania drewna zwykłe bejce z barwników rozpuszczonych w wodzie są nazywane czystymi.

Lakier do drewna
Impregnaty zewnętrzne

Etymologicznie impregnatem jest substancja, która wypełnia, przenika, nasącza. W lakierach do drewna wyraźnie określa się lakiery zewnętrzne (okna, rolety, okiennice itp.).
Ta kategoria produktów jest stosowana głównie w przypadku stolarki budowlanej, która musi zostać jak najlepiej zabezpieczona przed absorpcją wilgoci. Impregnatowi prawie zawsze towarzyszy zastosowanie produktu wykończeniowego. Między impregnatem a wykończeniem często stosowany jest również jeden, lub więcej, środek gruntujący lub pośredni.

Impregnaty posiadają niską suchą pozostałość (<20%).
Jeśli impregnaty zawierają biocydy, to chronią drewno
przed atakiem mikroorganizmów, takich jak grzyby i pleśnie.
W takim przypadku są one określane jako impregnaty
do konserwacji drewna.

W szerokiej gamie Rio Verde występują zarówno impregnaty całkowicie bezbarwne, jak i impregnaty zawierające pigmenty, które, poza barwieniem drewna, chronią je przed promieniami UV. Impregnaty Rio Verde,
szczególnie impregnaty wodne, mogą być zastosowane
bez późniejszego nałożenia wodnego lakieru nawierzchniowego. Nawet jeśli, dla lepszej ochrony drewna
na zewnątrz, zastosowanie lakieru jest zalecane.

Wybierz odpowiedni dla siebie impregnat:

rm1010_pl
rl1040_pl

Produkty powłokotwórcze

Lakiery i farby: żargonowe nazewnictwo produktów wykończeniowych do drewna

Lakierowanie jest sztuką i techniką. I jak w każdej sztuce
i wszystkich technikach, żargon może odgrywać bardzo szczególną rolę.

 • W żargonie „lakier” jest błędnie definiowany jako wykończeniowy bezbarwny wyrób lakierowy. Czyli produkt, który jest nanoszony na drewnianą powierzchnię, tworzy nieprzerwaną lub przerwaną bezbarwną powłokę (podając definicję prawną).
  Lakier/lakier nawierzchniowy może posiadać delikatne zabarwienie, które pozostawia jednak widoczne usłojenie drewna.
 • W żargonie „farba” jest błędnie definiowana jako kryjący wykończeniowy wyrób lakierowy pigmentowany. Czyli produkt, który całkowicie pokrywa powierzchnię drewnianą,
  nie pozostawiając widocznego usłojenia z powodu jego wysokiej pigmentacji. Farby określane są bardziej ogólnie jako emalie, pigmentowane lub żywiczne.

Termin „żywica” pochodzi od „szelaku” z powodu skojarzenia z cennym pigmentem, który był z niego wyciągany.
W przeszłości lakiery żywiczne były synonimem lakierów
z połyskiem. Teraz termin „lakier żywiczny” został powszechnie zaakceptowany jako synonim emalii, niezależnie od stopnia matowości i połysku.

Początkowe znaczenie terminu „emalia” oznaczało lakier
o zdecydowanie gładkiej, twardej i błyszczącej powłoce.
W rzeczywistości emalia jest słowem, które od razu przywołuje na myśl świat ceramiki. Chodzi o szklistą powłokę otrzymaną dzięki połączeniu substancji nieorganicznych
na powierzchni ceramicznej (lub metalowej).

Podkłady

Podkłady wodne Rio Verde są lakierami, które przygotowują drewno do naniesienia lakieru nawierzchniowego. Ujednolicają powierzchnię i z tego powodu są określane również jako wyroby pośrednie. Jako, że służą jako wypełniacz, są stosowane w ilościach wymaganych przez lakierowaną powierzchnię. Podkłady pośrednie Rio Verde szybko schną i bardzo łatwo się je szlifuje. W linii lakierów Rio Verde znajdują się tylko podkłady wodne do mebli, ponieważ stosowanie impregnatów, produktów wykończeniowych i emalii na zewnątrz wystarczy
do uzyskania pożądanego efektu estetycznego.
Podkład zapewnia doskonałe przyleganie całej powłoki do drewna i zapobiega wychodzeniu żywic na powierzchnię.

Wybierz odpowiedni dla siebie podkład:

rp4160_pl
rp1160_pl

Lakiery nawierzchniowe
do wnętrz

Lakiery nawierzchniowe to warstwa znajdujące się na górnej powierzchni powłoki. Stanowią zatem ostatni produkt
w cyklu lakierniczym. Od lakierów nawierzchniowych oczekuje się cech estetycznych oraz właściwej odporności chemiczno-fizycznej. Wśród tych ostatnich, elastyczność
bez wątpienia odgrywa ważną rolę w zapobieganiu uszkodzeniom powłoki.
Lakiery nawierzchniowe do wnętrz. W gamie Rio Verde znajdują się oczywiście wyłącznie lakiery nawierzchniowe
do wnętrz na bazie wody. Jest to spowodowane dbałością
o zdrowie. Wewnątrz pomieszczeń ważne jest, aby emisja LZO była na niskim poziomie. Lakiery nawierzchniowe wodne linii Rio Verde są doceniane pod względem estetycznym, delikatne w dotyku, odporne na ścieranie
i zarysowania.

Wybierz odpowiedni dla siebie lakier nawierzchniowy:

Lakiery nawierzchniowe
do użytku zewnętrznego

Również lakiery nawierzchniowe zewnętrzne muszą zapewniać dużą elastyczność. Drewo jest przecież żywym materiałem: pęcznieje i kurczy się w zależności od wilgoci
i temperatury. Dlatego lakiery nawierzchniowe muszą
za tym nadążać, powodując oddychanie powierzchni drewnianej. Lakiery nawierzchniowe wodne gamy Rio Verde są stworzone na bazie żywic akrylowych. Te surowce posiadają dużą masę cząsteczkową, aby ułatwić odparowywanie wilgoci.
Żywice akrylowe zachowują w czasie wysokie współczynniki elastyczności. Lakiery nawierzchniowe na bazie żywic alkidowych charakteryzują się natomiast utwardzaniem chemicznym, które może spowodować sztywność powłoki, wpływając negatywnie na elastyczność
i paroprzepuszczalność. W gamie Rio Verde znajdują się również tradycyjne lakiery nawierzchniowe, co oznacza lakiery nawierzchniowe rozpuszczalnikowe na bazie żywic poliuretanowych.

Wybierz odpowiedni dla siebie zewnętrzny lakier nawierzchniowy:

rq1170_pl
rk1000_pl

Produkty
specjalne
Oleje

Oleje gamy Rio Verde są rozproszone w wodze.
Oleje nie tworzą warstwy wierzchniej, lecz tworzą pewien rodzaj impregnacji drewna, zachowując jego naturalny wygląd.
Z tego powodu są bardzo cenione w wyposażeniach wnętrz. W serii RO30xx znajdują się modne kolory opalizujące.
Seria RK10xx jest wyjątkowo skuteczna na podłogach zewnętrznych (deski tarasowe, obrzeża basenu itp.).

Wybierz odpowiedni dla siebie olej:

Top