Zero formaldehydu
w naszych
lakierach

Wszystkie nasze lakiery są wolne od formaldehydu. Formaldehyd to związek, który łączy dwie negatywne cechy: szybkie rozprzestrzenianie się w powietrzu i wysoką toksyczność.

W określonym stężeniu może powodować podrażnienie dróg oddechowych i oczu, szczególnie u osób cierpiących
na alergię i astmę. Formaldehyd jest niebezpieczny
w przypadku połknięcia lub wdychania w dużych ilościach.
W 2004 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) stwierdziła, że formaldehyd jest rakotwórczy.
W Unii Europejskiej od 2016 roku formaldehyd jest sklasyfikowany jako substancja, która «może spowodować raka».

Z tego powodu, niezależnie od włoskich przepisów,
które w pewnych granicach tolerują jeszcze formaldehyd, lakiery Rio Verde są całkowicie pozbawione tego związku.

Top