Zrównoważenie:
niezbędne minimum

Nasze lakiery do drewna odpowiadają na wyzwanie: chronić środowisko. Design i wydajności technologiczne nie mogą ignorować troski o człowieka i o naturę. To jest niezbędne minimum. Aby osiągać ten cel, skupiamy się
  • na usuwaniu wszystkich substancji szkodliwych
  • na czystym powietrzu
  • na oszczędzaniu materiałów zużywających się i energii

Rio Verde
to marka firmy
Renner Italia

Niezależnie od miejsca, nasza organizacja dąży do bycia przykładem sukcesu opartego na zasadach etycznych i działa w systemach solidarności, zrównoważenia ekologicznego i rozwoju regionów.

Nasze obiekty w Minerbio (Bolonia) są zasilane wyłącznie energią pochodzącą z odnawialnych źródeł. Nasza produkcja przemysłowa jest w 100% czysta.