Bezpieczne
lakiery
do zabawek

Lakiery linii Vintage Prestige są zgodne z normą dotyczącą lakierowania zabawek i zatwierdzone do kontaktu z artykułami spożywczymi.

Norma EN 71.3 wymaga, aby stężenie szkodliwych metali ciężkich (takich jak ołów, chrom, rtęć, kadm, arsen) było zdecydowanie niższe od poziomów uznawanych za toksyczne. Te lakiery posiadają tak niską zawartość procentową metali ciężkich, że zazwyczaj są one niższe od progu wykrywalności przez przyrządy stosowane do analiz.

Produkty
EN 71.3